Мониторинг на батерии

Управление на всяка отделна батерия и оптимизиране на заряда с помоща на единствената по рода си патентована технология за изравняване, което води до увеличаване експлоатационния срок на системите  акумулаторни батерии с до 30% .

„Изравняване“ на заряда и разряда е процес, автоматично зададен от системата за контрол и мониториг на батериите, който балансира напрежението на системата от батерии.  Всяка клетка поддържа максимално еднакво ниво на подзаряд, при което се избягва опасността от сулфатизация, изсъхване и всякакви други проблеми в следствие на високо или ниско подзарядно напрежение.

 • Патентованата система за управление на батерии с индивидуален контрол, извършва измерване на:
  – напрежение и ток на цялата система;
  – напрежение на всяка батерия;
  – температура на всяка батерия;
  – вътрешно съпротивлението на всяка батерия;
 • Баланс на подзарядното напрежение с висока точност на всеки елемент в системата;
 • Системата е приложима в група до  330 елемента;
 • За Оловно-киселинни акумулаторни батерии, NiCd, NiMH и Li-Ion батерии;
 • Избягване на незабелязани или неочаквани сривове на батериите;
 • Удължава живота на батерията до 30%;