Монтаж на батерии

Инсталиране на оборудването

“ Тодел Сервиз“ ЕООД извършва инсталация на всички електрически оборудвания и системи за защита и резервно захранване. Независимо дали оборудването е закупено през “ Тодел Сервиз“ ЕООД или сте закупили оборудването от друг източник, ние ще управляваме и изпълним неговото инсталиране, тестване и пускането в експлоатация.

Изборът и доставката на подходящото оборудване е от решаващо значение, но също така могат да възникнат много проблеми със системи за защита на захранването в резултат от лоша инсталация. Правилната инсталация е неразделна част от надеждността и успешното функциониране на уредите.

Нашите експертни техници ще работят с Вашия персонал за осигуряване на безпроблемна инсталация на подходящите UPS устройства и система от резервни батерии, съобразени с изискванията на сайта.

Монтажни услуги предлагани от “ Тодел Сервиз“ ЕООД  включват:

  • Транспорт, складиране и доставка (за оборудване, закупено през “ Тодел Сервиз“ ЕООД )
  • Такелаж и окончателно инсталиране на цялото оборудване
  • Въвеждане в експлоатация и приемане на обекта с предаване на констативни протоколи тест репорти и подписване на приемо- предавателни протоколи
  • След инсталационен сервиз и поддръжка

Нашите инсталации отговарят или надвишават IEEE и заводските стандарти.