Поддръжка на батерии

Поддръжка на центровете за данни и телеком сайтове

Батериите са в основата на почти всяка авария на системите за резервно електрозахранване. Практиката показва, че мнозинството от авариите в UPS системите и отпадането на напрежението се дължат на батерии. Разходите, свързани с изгубени данни или повредено оборудване е от критично значение и те могат да бъдат много високи, особенно сравнение с разходите за превантивна поддръжка. Основната цел на програмата за техническо обслужване на батерията е да се гарантира, че системата на батерията е в състояние да отговори на изискванията за аварийно към която е свързан. Поддръжката и обслужването трябва да бъде редовно, цялостно и последователно. То включва  визуална инспекция, контрол на напрежението и съпротивлението на батериите, текущи температурни измервания, тестване на капацитет (при необходимост). Това дава възможност да бъдат навременно констатиранипроблеми, свързани с производителността на системата.

Нашата програма за превантивна поддръжка на центрове за данни и телеком сайтове е специално проектирана и разработена да намали риска от прекъсване на захранването и е от съществено значение за гарантиране работата на вашето оборудване.

„Тодел Сервиз“ ЕООД е разработил практики за превантивна поддръжка, които отговарят или надвишават препоръките на производителя. Нашите програми за профилактика и поддръжка се фокусират върху ранно откриване на проблеми, както и незабавна подмяна на съмнителните елементи. Ние предлагаме профилактика на следното оборудване:

  • Непрекъсваемо захранване (UPS) Системи
  • Батерии
  • DC Power Systems

Също така предлагаме онлайн мониторинг на вашата система с единствената по рода си патентована технология за управление и регулиране на напрежението на всички акумулатори ( до 300 акумулатора) в система, балансиране и изравняване напрежението на всяка една батерия.

Правилната поддръжка добавя до 30% по дълъг експлоатационен живот на вашето оборудване.

Стандартната програма за профилактика и поддръжка намалява общата стойност на инвестициите чрез удължаване на живота и намалява разходите за ремонт на вашия център за данни или телекомуникационно оборудване. Дългосрочните ползи от програмата за превантивна поддръжка на център за данни, включват: подобрена надеждност, намален разход за смени на цялостното оборудване, намалява времето за реакция при повреди и надеждност и гарантиране на безаварийна работа на вашата система.

Периодични посещения за профилактична поддръжка осигуряват  един по-задълбочен преглед на специфичното оборудване, както и общ преглед на условията на обекта. Нашата цел е да сведем до минимум непланирани посещения при спешни случаи и да осигурим работата на инсталираните съоръжения и системи от батерии. Броят на периодичните посещения за превантивна поддръжка зависят от вида на оборудването, а нивото на покритие е въпрос на избор от страна на нашите клиенти.

Ние предлагаме три нива на договор за услуги :

  1. Основно покритие / Базов пакет /
  2. Стандартно покритие / Стандартен пакет /
  3. Пълно покритие / Плюс пакет /

 

Описание Базов пакет Стандартен пакет Плюс пакет
7 дни / 24 часов авариен сервиз
7 дни / 24 часа гореща телефонна линия
Всички части
Труд  и разходи *
Доклад и констативен протокол
4-часова On-Site Response
Архив и запис на данни до 5 години
Месечни компютърни графики X
Годишно обучение на служителите X X X
PM Извършва се на препоръките на производителя X X X
Годишно почистване и профилактика X X X
Приоритетен достъп до други услуги X X X

[fruitful_sep]

„Тодел Сервиз“ ЕООД посредством превантивна поддръжка за центровете за данни и телеком сайтове може да се гарантира работата на Вашето съоръжение и система.

За повече информация, моля, обадете ни се на +359 2 971 55 90 или ни пишете ни на office@todelservice.com или чрез нашата форма за контакт.