Продукти

Panasonic Corporation /Matsushita Electric Industrial Co. Ltd/ е основана през 1918 година в Осака, Япония. Panasonic Corporation е световен лидер в производството на висококачествена електроника и електронно оборудване. Подразделението Panasonic Industrial Europe GmbH със седалище в Хамбург, Германия е част от Panasonic Europe – европейската централа на Panasonic Corporation.Panasonic Industrial Europe – Industrial Battery Group (IBG) е фокусирана в предлагането на индустриални батерии с широко приложение в електрониката, измервателната техника, медицинската техника, контрол на достъпа, охранителната техника и др. Продуктовата гама на Panasonic включва високонадеждни зареждаеми батерии –Литий-йон (Li-ION), Никел-металхидрид (Ni-MH),Оловно-киселинни капсуловани акумулаторни батерии (VRLA Batteries), както и  незареждаеми батерии – Литиеви, Алкални и Цинк-карбон.

Капсулованите оловно-кисели батерии Panasonic  са акумулаторни клетки с предпазен клапан, който позволява да се намали вътрешното налягане в случай на прекомерно зареждане.Този тип батерии не изисква поддръжка, и поради това по време на експлоатация не е необходимо да се проверява нивото на електролита или да се добавя вода. Капсулованите необслужваеми оловно-киселите батерии  Panasonic   AGM / VRLA  са с капацитет от 1.3 до 120 Ah  и са идеални за употреба в преносими и стационарни устройства , проектирани да работят при нормални температурни условия. Тези батерии са с високо качество и дълъг експлоатационен живот, съответно с ниска цена на притежание (поддръжка), което им позволява да бъдат използвани в системи за резервно захранване, съхраняване на енергията, непрекъсваеми токозахранващи устройства ( UPS ). Акумулаторните батерии Panasonic AGM / VRLA  се използват и в пожароизвестителни и алармени системи, аварийно осветление, сигнализация и комуникация, телекомуникационни системи, системи с постоянен ток , системи за мониторинг и контрол, системи за контрол на процесите и достъпа и др. Акумулаторните батерии Panasonic отговарят на международните стандарти за качество и екологични стандарти, в съответствие с ISO9000 и ISO14000 и OHSAS18001 (Healthand безопасни условия на труд на работното място) . В допълнение корпусът на  VRLA батерии Panasonic е проектиран и отговаря на  Vd стандарт и UL стандарт. Основният материал на електродните плочи е калай-олово калций. Електролитът е сярна киселина с допълнителни добавки, които помагат за възстановяване на акумулатора при дълбок разряд. Като сепаратор между положителните и отрицателните електроди се използват  технически тъкани от фибростъкло, химически устойчиви на сярна киселина разделители. Разделителите са с микро пореста структура и предотвратяват образуването на проводни (къси) съединения между положителните и отрицателните електроди. Корпуса на батериите е направен  от пластмаса, неразпространяваща горенето. В някои случаи корпусите са изработени от негорима  пластмаса.[fruitful_sep]

 

Непрекъсваемото (токо)захранване (известно още като юпиесUPS на английски: Uninterruptible power supply) е устройство, осигуряващо захранване с електрически ток в случай, че има неизправност в електрическата мрежа, като например внезапно отпадане на напрежението поради авария. UPS-ите се различават от генераторите в готовност или от други захранващи системи по това, че съдържат акумулаторнабатерия, която подава електроенергия незабавно при отпадане на захранването. По принцип непрекъсваемите захранвания могат да осигуряват мощност в продължение на 5-15 минути, докато се възстанови главният захранващ източник или докато бъдат безопасно изключени съоръженията, които се захранват. Според нуждите, UPS-ите се произвеждат с различна мощност. Те биват от устройства, които захранват отделен компютър без монитор (около 200 волтампера), до устройства, които могат да захранват цели хранилища за бази данни или сгради (няколко мегавата).

UPS системите основно се делят на два вида :

LINE INTERACTIVE Тези UPS-и са идеално решение спрямо качество и ниска цена за проблемите при отпадане на захранването и колебанието на мрежовото напрежение. Произведени да предпазват компютри, маршрутизатори, сървъри, модеми, факс машини, мрежово обурудване и устройства, които са чувствителни към колебанието на мрежовото напрежение, с мощности от 500VA до 3kVA.

ON LINE UPS-и подходящи за сървърни помещения, мрежови и телекомуникационни приложения, устройства, при който е необходима непрекъсната работа, изискващи непрекъснато захранване със синусоидално напрежение. UPS-ите предлагат стабилно напрежение и честота на изхода, без колебание и деформация на работните характеристики. Мощности от 700VA до 800kVA, позволяващи лесно приспособяване към всяка инсталация. Моделите до 10kVA са с монофазен вход с възможност за инсталация в комуникационен шкаф.