Тест на батерии

Тестване и бързи одити

Осигуряване на надеждността на системата е от решаващо значение в днешната конкурентна среда. „Тодер Сервиз“ ЕООД предоставя диагностични тестове и одиторски услуги, за да се гарантира работата на вашето  оборудване.

Нашите тестове се изпълняват съобразно IEEE стандартите. Наложително е да се докаже не само, че батерията може да поддържа съществуващото натоварване за необходимото време, но също да се определи кога тя трябва да бъде заменена с нова, за да се запази надеждността на системата.

Ние сме разработили процедура за тестване на батерии разделена на два етапа, която доказва точния капацитет на всяка клетка или батерия.

Етап 1

Първа стъпка е визуална проверка на батерията, включително свързващите елементи и връзки. Прави се замерване на средата, при която работят батериите (вентилация, температурата на помещението и на акумулаторната батерия).
На този етап се прави замерване на напрежението и вътрешното съпротивление на всяка една батерия. Ако някои от показанията на напражението и/или на вътрешното съпротивление се окажат извън допустимите според спецификацията на съответната батерия, се препоръчва подмяна на батерията.
Резултатите от измерванията се вписват в констативни протоколи, които се предават на клиента.

Етап 2

Извършва се капацитивен тест  на батериите  съгласно IEEE 450 и 1188 стандарти.
При този тип тест батериите се зареждат с постоянен ток за определен период от време.
При тестване та оловни батерии често се изисква да бъдат под променливи нива на натоварване.

Използвани измервателни уреди за сервиз и тест на акумулаторни батерии:

TORKEL 860 – професионално устройство на фирма Programma Electric AB за извършване на капацитивен разряден тест на всички видове акумулаторни батерии с работно напрежение от 12÷480VDC и капацитет до 3000Ah.
HIOKI 3554 – уред за измерване на вътрешно съпротивление на акумулаторни батерии в реално време.
FLUKE 289 – измервателен True RMS мултимер с възможност за запаметяване на измерените стойности.
FLUKE 117 – измервателен True RMS мултимер.
AlphaBatPro – устройство за извършване на капацитивен разряден тест на клапанно регулирани оловно-киселинни акумулаторни батерии с работно напрежение 6/12VDC и разряден ток до 30А.
ELV 5000 – устройство за извършване на капацитивен разряден тест и заряд на алкални акумулаторни батерии с работно напрежение от 0÷30VDC и разряден/заряден ток до 5А.